12 april Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 april 2018.
Inloop en koffie 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur.
Plaats: Deijlercentrum, Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 20 april2017. Het verslag van de ledenvergadering van 20 april 2017 kun u raadplegen op onze website
4. Jaarrekening 2017. De jaarrekening 2017 kunt u raadplegen op onze website
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Begroting 2018. De begroting 2018 kunt u raadplegen op onze website.
8. Voorstel contributieverhoging 2019 van € 9 naar € 10 per gezin.
9. Toelichting op onderhoud gebouw en aanleg buurttuin.
10. Rooster van aftreden bestuursleden.
Netty Lamaker zal op 12 april 2018 aftreden
Bij het bestuur heeft Ruud van Kats zich gemeld om toe te treden. Ruud
zal zich vooral bezig houden met het aanleggen van de buurttuin. Wij
verzoeken andere kandidaten zich te melden bij het secretariaat (070-
5113055) tot 10 april 2018.
11. Rondvraag
12. Sluiting, streeftijd 20.30 uur.
Aansluitend is er een borrel (ook voor niet leden)