Doelstellingen

De vereniging “Wijkgemeenschap Groot Deijleroord” is op 1 oktober 1930 opgericht door enkele bewoners van de wijk. Het doel van de vereniging is het bevorderen en verbeteren van het woon- en leefklimaat, met inbegrip van de veiligheid in de wijk. Gedurende de afgelopen jaren heeft de vereniging verschillende keren de belangen van bewoners in de wijk behartigd, zoals bijvoorbeeld bij de aanpassing van de verkeerssituatie op de Violierenweg en de Anemonenweg.

Vanaf het jaar 2016 wil de vereniging ook weer wijkgerichte activiteiten organiseren in het Deijlerhuis aan de Hofcampweg, zoals dat een aantal jaren geleden ook vaak gebeurde.

Woont u in één van de straten op onderstaande kaart, dan woont u in het gebied van de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord.

gebied

Het gebied van de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord