Verkeersplan Wassenaar is vrijgegeven voor inspraak

paaltjeVan 24 december tot 11 februari 2016 ligt het nieuwe verkeersplan van de gemeente Wassenaar ter inzage. In de verkeersvisie worden ambities en richting van het te voeren verkeersbeleid omgezet in een pakket van maatregelen voor de korte en middellange termijn.

Het nu geldende Verkeersplan voor Wassenaar dateert uit 2005. Voor het centrum van Wassenaar is in 2014 al een Centrum Verkeersplan vastgesteld. In het najaar van 2014 is, door middel van een breed participatietraject in de vorm van zogenaamde ‘droombijeenkomsten’ en een ‘avond voor Verkeer’, een start gemaakt met een proces dat geleid heeft tot de nieuwe visie voor de komende vier jaar.

Enkele conclusies: bereikbaarheid Wassenaar via N44 nog steeds problematisch, ondertunneling is op termijn de enige oplossing, aandacht voor verkeersveiligheid fietsers, met name voor ‘paaltjes’ en ander obstakels, vergrijzende bevolking zorgt voor toenemend aantal eenzijdige verkeersongevallen op de fiets.

Klik hier voor het concept Verkeersplan Wassenaar 2016 (pdf) >>

Bron: www.midvliet.nl