Nieuwsbrief voor alle bewoners van Groot Deijleroord

Het bestuur van de Wijkgemeenschap vraagt uw aandacht voor de volgende activiteiten in het jaar 2016: Veiliger maken van de wijk middels A. Buurtpreventie Voor de buurtpreventie zijn wij op zoek naar beheerders van groeps apps en naar mensen die aangesloten willen worden op deze groeps apps. Informatie hierover treft …

Verkeersplan Wassenaar is vrijgegeven voor inspraak

Van 24 december tot 11 februari 2016 ligt het nieuwe verkeersplan van de gemeente Wassenaar ter inzage. In de verkeersvisie worden ambities en richting van het te voeren verkeersbeleid omgezet in een pakket van maatregelen voor de korte en middellange termijn. Het nu geldende Verkeersplan voor Wassenaar dateert uit 2005. …

Toekomstvisie verkeer van de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord

PROBLEEM. Er is geen goede Oost-West v.v. verbinding in Wassenaar-Noord. Doorgaand verkeer moet nu door de woonstraten van Deijleroord. Met de “reconstructie Violierenweg” kwam er een lokale verbetering. Het probleem is echter niet opgelost. WAT WILLEN WE? Herstel van de woon- en leeffunctie door een verdere vermindering van de verkeersdruk …

Werkzaamheden Violierenweg feestelijk afgerond

De werkzaamheden aan de Violierenweg en omgeving zijn woensdag 14 oktober 2015 met succes afgerond. Door een burgerinitiatief is de snelheid in de wijk teruggebracht van 50 km naar 30 kilometer per uur. Om dit te bekrachtigen heeft wethouder Bert Doorn letterlijk het bord met de maximum snelheid 50 km …

Werkzaamheden rondom Violierenweg succesvol afgerond

Wat in 2009 begon met het indienen van een burgerinitiatief, resulteerde onlangs tot de afronding van een opnieuw ingericht gebied rondom de Violierenweg. Een pakket met verkeersmaatregelen heeft ervoor gezorgd dat het gebied veiliger en overzichtelijker is geworden. Ook rondom de St. Jan Baptistschool aan de Anemonenweg werden de straten …