Nieuwsbrief voor alle bewoners van Groot Deijleroord

Het bestuur van de Wijkgemeenschap vraagt uw aandacht voor de volgende activiteiten in het jaar 2016:

Veiliger maken van de wijk middels

A. Buurtpreventie
Voor de buurtpreventie zijn wij op zoek naar beheerders van groeps apps en naar mensen die aangesloten willen worden op deze groeps apps. Informatie hierover treft u aan op onze website.

B. Minder verkeer door de wijk
Om deze doelstelling in te brengen bij het concept Verkeersplan 2016, hebben we een petitie opgesteld, die u hierbij aantreft. Wij verzoeken u om de petitie te lezen en te delen met uw vrienden in de wijk. Het concept verkeersplan 2016, dat door de gemeente ter inzage is gelegd, staat vermeld op onze website. Ook onze visie met betrekking tot het verkeer door de wijk is daar te vinden. Het is belangrijk dat u uw stem laat  horen  voor eind januari 2016.

Beide  thema’s lichten wij  toe op de voorlichtingavond donderdagavond 14 januari  om 19.30 uur in het Deijlercentrum, Hofcampweg 3. Zaal open vanaf 19.00 uur.
Graag tijdig aanmelden per email : grootdeijleroord@gmail.com of per telefoon 06 51 35 93 34.
Na afloop van deze informatieronde is er tot uiterlijk 21.30 uur gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar het nieuwe jaar in te wijden.

Op zaterdag 12 maart zullen wij met en voor de wijk een NL doet actie organiseren. Wij vragen u om uw medewerking te verlenen of om uw ‘probleem’ in de wijk door te geven aan ons. Graag mailen of bellen.

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op zaterdag 28 mei 2016 en op zaterdag 24 september vieren we Burendag. Deze en ook andere activiteiten zullen steeds vermeld worden op onze website en op onze Facebookpagina. Wij nodigen u uit om deze Facebookpagina  ‘leuk te vinden’ dan mist u niets van alle wetenswaardigheden en alle gebeurtenissen in de wijk. Wilt u ook uw emailadres doorgeven, zodat wij u allen ook via de mail kunnen bereiken?

De contributie van de wijkvereniging bedraagt  7 euro per gezin.
Graag voor 1 maart a.s. betalen.  Het banknummer is NL17 ABNA 0484 6916 00 t.n.v. Wijkgemeenschap Groot Deijleroord.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via onze website.