Regentonnen

De laatste dagen beginnen regenbuien Wassenaar een beetje af te koelen.  Maar het zijn kortstondige buien die op sommige plekken,  vooralsnog buiten Wassenaar,  tot wateroverlast leiden hetgeen op zijn beurt weer  discussies oproept binnen de Hoogheemraden en Waterschappen. Deze roepen steeds vaker op om het regenwater langer vast te houden.  …

Uitnodiging voor een feestelijk programma op 29 juni 2019

         Namens Wijkgemeenschap Groot Deijleroord, de Stichting Poëzieroute Wassenaar en de Bibliotheek in Wassenaar vinden er diverse feestelijke activiteiten plaats op zaterdag 29 juni aanstaande in het wijkcentrum Deijlerhuis, Hofcampweg 3. Wij nodigen u daarvoor van harte uit. Niet alleen worden daar die dag twee gedichten onthuld, …

Buurttuin Deijlerhof ontvangt Kern-met-Pit Predicaat

Het “Deijlerhof” is de tuin die behoort bij het wijkcentrum Groot Deijleroord, “Het Deijlerhuis”, aan de Hofcampweg 3. De tuin is in 2018, door vrijwilligers uit de buurt en een aantal kinderen flink opgeknapt tot een prachtige buurttuin met veel mogelijkheden. Tezamen met financiele- en materiele hulp van plaatselijke ondernemers …

Oproep: Stem op Buurttuin Deijlerhof voor de prijs van “Gouden Pit”

De tuin die behoort bij het wijkcentrum Groot Deijleroord, “Het Deijlerhuis”  aan de Hofcampweg  3 heeft het afgelopen jaar een ware metamorfose ondergaan. Van een vervallen en overwoekerde Jeu-de-boules baan is het  geworden tot  een prachtige  buurtuin met veel mogelijkheden. De  buurttuin, gedoopt tot  “Deijlerhof”, is opgeknapt  door  vrijwilligers uit …