Regentonnen

De laatste dagen beginnen regenbuien Wassenaar een beetje af te koelen.  Maar het zijn kortstondige buien die op sommige plekken,  vooralsnog buiten Wassenaar,  tot wateroverlast leiden hetgeen op zijn beurt weer  discussies oproept binnen de Hoogheemraden en Waterschappen.
Deze roepen steeds vaker op om het regenwater langer vast te houden.  Door de nog steeds voortdurende droogte is het van het grootste belang om dit kortstondig gevallen regenwater langer vast te houden. Van afvoer naar vasthouden dus.
De stichting “SteenBreek”  promoot al jaren het vertragen van de regenwaterafvoer door geen of minder dichte verharding in het landschap, stad of dorp aan te leggen of desnoods te verwijderen.
Een andere methode is om het regenwater op te vangen in tonnen, of bakken.  Hiervoor heeft  de stichting SteenBreek  een subsidieregeling om de aanschafkosten te reduceren.  Een voorwaarde is wel dat een gemeente moet  zijn aangesloten bij deze stichting.  Helaas is onze gemeente Wassenaar als enige in de wijde regio dat niet.
Desondanks heeft onze Wijkgemeenschap Groot Deijleroord het goede voorbeeld gegeven om twee regentonnen aan te schaffen van elk 200 L,  van waaruit onze DeijlerHof tuin voor langere tijd kan worden bewaterd  in droge tijden. Na elke regenbui worden onze (half)lege tonnen weer lekker aangevuld.
Als tweede voordeel besparen we zo kostbaar drinkwater om de tuin te sproeien. We hopen hiermee de gemeente op andere gedachten te brengen en deze  “SteenBreek” actie te steunen.

Namens het bestuur van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord,  Hofcampweg 3.