Visie Jongerenwerk van de gemeente Wassenaar

jeugdDe nieuwe visie op het professionele jongerenwerk in de gemeente Wassenaar is gereed. Het ontwikkelen van deze visie was een middel om gezamenlijk met alle partners werkzaam binnen het jeugddomein te kijken naar de toekomst van het jongerenwerk. Noodzakelijk omdat er over het jongerenwerk doorgaans geen eenduidig beeld bestaat. Het creëren van duidelijkheid over de inhoudelijke ontwikkeling en verantwoordelijkheden van het jongerenwerk begint met het opstellen van een visie. Met de visie weet het jongerenwerk wat er van haar verwacht wordt en weten jongeren, wijkbewoners, ketenpartners en gemeente wat ze op hun beurt van het jongerenwerk mogen verwachten.

Klik hier voor de complete visie jongerenwerk (pdf) >>