Verslagen

2024
– Begroting 2024 (pdf).

2023
– Verslag ALV 29 juni 2023 (pdf).
– Begroting 2023 (pdf).
– Jaarrekening 2023 (pdf).
– Verslag kascommissie 2023 (pdf).

2022
– Verslag ALV 18 mei 2022 (pdf).
– Begroting 2022 (pdf).
– Jaarrekening 2022 (pdf).
– Verslag kascommissie 2022 (pdf).

2021
– Verslag ALV 13 oktober 2021 (pdf).
– Begroting 2021 (pdf).
– Jaarrekening 2021 (pdf).
– Verslag kascommissie 2021 (pdf).

2020
– Begroting 2020 (pdf).
– Jaarrekening 2020 (pdf).
– Verslag kascommissie 2020 (pdf).

2019
– Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 9-5-2019 (pdf).
– Begroting 2019 (pdf).
– Jaarrekening 2019 (pdf).
– Verslag kascommissie 2019 (pdf).

2018
– Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 12-4-2018 (pdf).
– Begroting 2018 (pdf).
– Jaarrekening 2018 (pdf).

2017
– Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 20-4-2017 (pdf).
– Jaarrekening 2017 (pdf).