Toekomstvisie verkeer van de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord

Rozenplein

Verkeersknelpunt het Rozenplein

PROBLEEM.
Er is geen goede Oost-West v.v. verbinding in Wassenaar-Noord. Doorgaand verkeer moet nu door de woonstraten van Deijleroord. Met de “reconstructie Violierenweg” kwam er een lokale verbetering. Het probleem is echter niet opgelost.

WAT WILLEN WE?
Herstel van de woon- en leeffunctie door een verdere vermindering van de verkeersdruk op ongeschikte woonstraten in Deijleroord. Dit kan door het doorgaand verkeer om die woonstraten heen te leiden via een nieuwe verbinding Ter Weerlaan—Deijlerweg.

 Klik hier voor de complete toekomstvisie verkeer (pdf) >>