Oproep: Stem op Buurttuin Deijlerhof voor de prijs van “Gouden Pit”

De tuin die behoort bij het wijkcentrum Groot Deijleroord, “Het Deijlerhuis”  aan de Hofcampweg  3 heeft het afgelopen jaar een ware metamorfose ondergaan. Van een vervallen en overwoekerde Jeu-de-boules baan is het  geworden tot  een prachtige  buurtuin met veel mogelijkheden. De  buurttuin, gedoopt tot  “Deijlerhof”, is opgeknapt  door  vrijwilligers uit de buurt onder wie ook een aantal kinderen.  Dit opknappen is als project  aangemeld  bij de organisatie Kern met Pit,  die ondersteuning  en advies geeft bij de  uitvoering  van dit soort projecten. Met financiële hulp van bekende plaatselijke ondernemers is het gelukt om het werk binnen een jaar te realiseren. Omdat het project binnen de gestelde termijn van één jaar met succes is voltooid,  komt het in aanmerking voor het “Kern met Pit”- predicaat 2018. Dit predicaat zal op 19 januari 2019 worden uitgereikt.

De Wijkgemeenschap kan ook in aanmerking komen voor de Gouden Pit prijs, ter waarde van € 3.000. Hier hebben wij uw hulp bij nodig. Langs deze weg willen wij iedereen oproepen om een stem uit te brengen op het project  buurttuin Deijlerhof. Dit kan door naar de website van Kern met Pit te gaan, www.kernmetpit.nl.  Via het blauwe stemvlak op de homepage  kunt u in Wassenaar het project Deijlerhof vinden en uw stem uit brengen.  Verleden jaar heeft het “Muizenplantsoen” in het Weteringpark ook het Kern met Pit  predicaat ontvangen. Laten we met z’n allen uitdragen  dat Wassenaar  een groene gemeente is met enthousiaste vrijwilligers  en dat  u het Deijlerhof een warm hart toedraagt door te stemmen vóór 11 januari a.s.  Alvast heel hartelijk bedankt!!

december 2017                                                                           augustus 2018