Buurttuin Deijlerhof ontvangt Kern-met-Pit Predicaat

Het “Deijlerhof” is de tuin die behoort bij het wijkcentrum Groot Deijleroord, “Het Deijlerhuis”, aan de Hofcampweg 3. De tuin is in 2018, door vrijwilligers uit de buurt en een aantal kinderen flink opgeknapt tot een prachtige buurttuin met veel mogelijkheden.
Tezamen met financiele- en materiele hulp van plaatselijke ondernemers is het gelukt het werk binnen een jaar te realiseren.
Deze prestatie is door de organisatie Kern-met-Pit, die het Deijlerhof project ondersteunde met advies, gewaardeerd met het “Kern-met-Pit predicaat” en een waardebon van € 1000,-.
Dit predicaat is op 19 januari j.l. uitgereikt tijdens de landelijke Kern-met-Pit bijeenkomst. Voor de provincie ZuidHolland was dit jaar als locatie het Energiehuis in Dordrecht gekozen. Ook vijf andere vergelijkbare projecten in ZuidHolland hebben dit predicaat ontvangen.
Het Deijlerhof-project kon ook nog in aanmerking komen voor de Gouden Pit prijs. Hiervoor moest ons project o.a. door stemming heel veel punten zien te verdienen. Twee maanden geleden hebben wij hiervoor een oproep geplaatst via deze krant maar ondanks het grote aantal sympathisanten die op ons Deijlerhof hebben gestemd, waarvoor onze dank, is het niet gelukt om voldoende punten te behalen voor deze prijs.
Nu het voorjaar voor de deur staat gaan we in het Deijlerhof weer flink aan de slag. Het Deijlerhof moet vooral een buurtuin zijn dus voor de buurt en door de buurt. Wij hebben een aantal plannen bedacht om de 8 houten vierkante bakken, die de kern van het Deijlerhof vormen, te beplanten met groenten, kruiden of snijbloemen. Zo willen weten of er belangstelling uit de buurt is om een bak te huren en daarin uw eigen lievelings groenten of bloemen te verbouwen. Een ander idee is om kinderen Kalebassen en/of Pompoenen te laten kweken die ze dan weer in het najaar kunnen verkopen aan een kraampje in het Deijlerhof. Wassenaar is immers het Haloween-dorp van de Randstad. Op deze manier kunnen we elk jaar weer een ander gewas in de belangstelling brengen. Een tomaten-jaar, een aardbeien-jaar, een aardappel-jaar etc. Als u interesse hebt om hieraan mee te helpen en de buurttuin te verzorgen bent u van harte welkom aan de Hofcampweg 3.
Of bel even naar Ruud 070-5118533.