Werkzaamheden rondom Violierenweg succesvol afgerond

Wat in 2009 begon met het indienen van een burgerinitiatief, resulteerde onlangs tot de afronding van een opnieuw ingericht gebied rondom de Violierenweg. Een pakket met verkeersmaatregelen heeft ervoor gezorgd dat het gebied veiliger en overzichtelijker is geworden. Ook rondom de St. Jan Baptistschool aan de Anemonenweg werden de straten opnieuw ingericht als een veilige schoolzone, waarbij de snelheid op de Violierenweg en Anemonenweg is verlaagd naar 30 km per uur.

Burgerinitiatief

Bewoners van de Violierenweg dienden in 2009 bij de gemeente een burgerinitiatief in om de verkeersoverlast aan de Van Cranenburchlaan en de Violierenweg aan te pakken. In samenwerking met een aantal bewoners van de Violierenweg, Van Cranenburchlaan, Clematislaan, Ter Weerlaan en Anemonenweg werd een plan opgesteld, met als belangrijkste aandachtspunten de spreiding van het verkeer en de aanpak van de grootste problemen.

Uitvoering van het project

Op 10 juni 2014 startten de werkzaamheden rondom de Violierenweg door aannemer Verhoef Infra. De werkzaamheden werden in verschillende fasen uitgevoerd. Vlak voor de zomervakantie dit jaar werd als laatste onderdeel de Ter Weerlaan opnieuw geasfalteerd. Bewoners werden voor elke fase door aannemer Verhoef Infra en de gemeente geïnformeerd met een bewonersbrief. Ook konden zij wekelijks met hun vragen terecht in de bouwkeet van de aannemer of zich via een BouwApp op de hoogte houden over de voortgang van het project.

Bron: gemeente Wassenaar