Samenvatting van de ingediende zienswijze op verkeersplan 2016.

Rozenplein

Verkeersknelpunt het Rozenplein

Rozenweg/Rozenplein
De slechte doorstroming van het Rozenplein wordt veroorzaakt door de blokkerende stoplichten op de Rozenweg. Daardoor staat s ’morgens op zowel de Deijlerweg (2x) als de Anemonenweg óók het verkeer vast dat niet naar de A44 moet.  Een aangepaste of dubbele rotonde lost dit probleem dus niet op omdat de Rozenweg blijft blokkeren. Om de mobiliteit te bevorderen zouden er  eerder voorsorteerstroken op de drie aanvoerwegen moeten komen. Dit trekt echter nòg méér verkeer aan zodat problemen met de leefbaarheid op zowel de Deijlerweg als in de woonstraten alleen maar groter worden. De stoplichten op de Rozenweg zijn blijvend, daar is niets aan te doen. De oplossing is dat het verkeer dat niet naar de A44 hoeft ook niet naar het Rozenplein gaat. Je haalt de twee verkeersstromen (A44 en naar elders) uit elkaar en ontlast tevens de dichte woonbebouwing.
Wijkontsluitingswegen
De gemeente heeft in 2001 al besloten dat doorgaand verkeer via 50 km wijkontsluitingswegen moet lopen. Dit om de woonwijken te ontlasten. De wijkontsluitingsweg in Deijleroord eindigt aan het eind van de Ter Weerlaan. De andere is de Deijlerweg. Verbind die twee met elkaar en je brengt  structuur aan in de wijkontsluitingswegen òm de wijk. Tevens ontsluit je de route naar Noord.
Huidige West-Oostverkeer
De 50 km-wijkontsluitingswegen moeten voldoen aan de criteria voor doorgaand verkeer.  De huidige West-Oostroute (30 km) voldoet daar op alle punten niet aan. De leefbaarheid wordt ernstig aangetast.
Schoolzone
De in de huidige West-Oostverbinding gelegen schoolzone (st. Jan Baptist) is kind onvriendelijk en niet veilig.
Onderzoek
De gemeente heeft in 2010 al onderzoek gedaan naar de geschiktste West-Oostverbinding .  Daar kwam de huidige route als slechtste en de verbinding  Ter Weerlaan – Deijlerweg als beste uit naar voren.
Ambitie ondertunneling A44 en aansluiting A44 bij Maaldrift
Met een tunnel zullen er ook op- en afritten moeten komen bijv. ten noorden bij Maaldrift. Sluit deze op- en afritten aan op de wijkontsluitingsweg en je krijg je een afgeronde infrastructuur. Tevens zet je een grote stap op weg naar de tunnel.
Conclusie m.b.t. de toekomst
Met de huidige infrastructuur loopt het steeds meer vast. Denk vernieuwend en toekomstgericht en  los de problemen structureel op.

Vandaar onze zienswijze.

Klik hier voor de brief en de situatieschets (pdf) >>