Wijkgemeenschap Groot Deijleroord rondt de zienswijze op het verkeersplan af

Voorzitter Nico van Egmond (r) overhandigt de petitie aan wethouder Bert Doorn (l)

Voorzitter Nico van Egmond (r) overhandigt de petitie aan wethouder Bert Doorn (l)

Met het sluiten van de termijn op 10 februari rondt de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord de werkzaamheden af, die hebben geleid tot het indienen van een zienswijze op het verkeersplan 2016.
Op zaterdagmiddag 30 januari is een en ander al toegelicht aan raadsleden en wethouder Doorn. Voorzitter Nico van Egmond benadrukte daarbij dat de Wijkgemeenschap opkomt voor de leefbaarheid en het prettig kunnen wonen in Groot Deijleroord.

Joop Steinebach nam het inhoudelijk deel voor zijn rekening. Hij sprak zijn waardering uit voor het feit dat burgers kunnen reageren op een verkeersplan, dat de gemeente aan hen voorlegt. Wij hebben een genuanceerde en onderbouwde visie en die brengen we graag in, zo gaf hij aan. Ook ging hij in op de samenhang tussen de verkeersproblematiek op de stagnerende Rozenweg en de drie wegen naar en van het Rozenplein. Het gaat ons om de huidige en toekomstige veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

De Wijkorgemeenschap heeft de bewoners van Deijleroord actief bij de zienswijze betrokken. Er zijn gesprekken gevoerd en er is een bewonersavond belegd. Tevens is er een site met uitgebreide informatie en een petitie. Ook blijkt uit het contactformulier, dat in Deijleroord verkeer een onderwerp is dat velen raakt. Men maakt zich zorgen over de verkeersontwikkelingen rond het Rozenplein en in woonstraten. Men wil minder in plaats van méér verkeer.

Aan het eind van de toelichting overhandigde de voorzitter de stapel ondertekende petities aan de wethouder, die nog eens aangaf dat alle reacties die binnenkomen aandachtig zullen worden bekeken.