Aandacht voor elkaar

Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende:
Als wijk- en buurtverenigingen hebben jullie veel aandacht voor elkaar. De laatste maanden hebben een enorme wissel getrokken op jullie en jullie leden. Maar ondanks het feit dat er beperkingen waren hebben jullie en vele met jullie je extra ingezet om anderen te helpen. Om alle mooie dingen die er plaatsvinden niet verloren te laten gaan heeft de gemeente besloten om dit verder te ondersteunen door deze activiteiten een podium te geven: wassenaar.nl/aandachtvoorelkaar. Deze webpagina wordt op 9 december gelanceerd. Zo willen we er voor zorgen dat de positiviteit in het dorp breed verspreid wordt en kunnen mensen die een idee hebben of mee willen doen elkaar makkelijk vinden. Het podium zal een belangrijke plaats innemen in de gemeentelijke communicatie rond de feestdagen.

Hoe werkt het?
Het podium bestaat uit een webpagina waar de verschillende initiatieven op komen te staan om met elkaar in verbinding te blijven. Initiatiefnemers kunnen hun activiteit aanmelden. Zij kunnen een mail sturen aan aandachtvoorelkaar@wassenaar.nl.

Vervolgens wordt contact met hen opgenomen en wordt de activiteit toegevoegd aan het overzicht. Zo krijgen alle initiatieven de aandacht die ze verdienen.

Inwoners krijgen op de website een overzicht van alle mooie initiatieven in het dorp, zo dragen we bij aan verspreiding van positiviteit. Als de initiatiefnemer behoefte heeft aan hulp, vermelden we dat op de website. Bijvoorbeeld als ze vrijwilligers zoeken die mee willen helpen om mondkapjes te maken of dat mensen zich aan kunnen melden voor een telefooncirkel. Bezoekers van de webpagina kunnen dan contact opnemen met de initiatiefnemers.

Sneeuwbaleffect
Om te komen tot een maximaal sneeuwbaleffect zou het mooi zijn als de pagina op 9 december al flink wat initiatieven bevat. Dat zorgt ervoor dat anderen zich ook sneller aanmelden. Het zou daarom goed zijn als ook u dit initiatief zoveel mogelijk binnen uw eigen netwerk verspreidt. Op die manier hopen we dat dit initiatief niet alleen bekendheid krijgt maar ook anderen zal inspireren, immers: goed voorbeeld doet goed volgen! In de Wassenaarse Krant komt een arikel te staan en de sociale media worden ingezet en misschien volgen er posters!

Wij hopen dat u ook geïnspireerd bent geraakt en wilt meewerken om de website zoveel mogelijk te voorzien van alle warme acties die u heeft ondernomen in de afgelopen maanden en ook vooral wat u nog van plan bent de komende tijd. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat Wassenaarders aandacht hebben voor elkaar!

Wanneer u vragen heeft hoor ik dat natuurlijk heel graag!