Aankondiging ALV op 18 mei 2022 om 20.00 uur

De ALV staat gepland voor woensdag 18 mei 2022, 20.00 uur.
De agenda, het verslag van de ALV in 2021, de jaarrekening 2021, het  verslag van de kascommissie 2021 en de begroting 2022 zijn in te zien en te downloaden bij verslagen op deze website.