Algemene Leden Vergadering 7 mei 2020 is uitgesteld

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 7 mei. De vergadering begint om 19.30 uur.
Nadere informatie volgt nog.
In verband met de coronacrisis is de algemene ledenvergadering voor nog onbepaalde tijd uitgesteld.