Burendag 26 september 2015

burendag_2015In het kader van Burendag 2015 nodigen wij u van harte uit om op zaterdag 26 september van 11.00 tot 14.00 uur (A) kennis te komen maken met de wijkgemeenschap, (B) mee te denken over en (C) mee te werken aan het opbouwen van een ‘moderne’ wijkgemeenschap, onder het motto: het Deijlercentrum ook een echt Wijkcentrum.

A. Kennismaken
Er is gelegenheid om kennis te maken met het (deels nieuwe) bestuur van de wijkvereniging. Verder kunt u een presentatie verwachten van de activiteiten, die in het Deijlercentrum gehouden worden, zoals bridgen, schaken, handwerken, patchwork en salsa dansen. Ook het bestuur van de Evangeliegemeente Wassenaar(als de vaste zondagse gebruiker van het centrum) zal bij deze gelegenheid acte de présence geven.

B. Meedenken
Wij nodigen u uit om mee te denken over het functioneren van onze wijkvereniging en de taken die op onze weg liggen of idealiter zouden moeten liggen. Te denken valt aan het opzetten van burenhulpdienst(en), het gebruik van een eigen en goed toegankelijke website, de inzet van wijkcontactpersonen en van zogenaamde wijkapps.
De verkeersproblemen in de wijk hebben ook onze aandacht. Wij zijn daarbij afhankelijk van uw ervaringen. Als wij de pijnpunten in de wijk benoemen en ‘bundelen’, staan we als wijkgemeenschap sterker ten opzichte van de gemeente.

C. Meewerken
We willen de binnentuin van het Deijlercentrum opfrissen en opknappen en wij denken erover om deze ook geschikt te maken voor buurtevenementen in de nabije toekomst. Als u het leuk vindt om mee te helpen met bijv. het verwijderen van het onkruid, het verven van de banken of het verrichten van andere klusjes, dan bent u van harte welkom. Wij zorgen voor de materialen.

D. Activiteiten
In de toekomst willen we in het Deijlercentrum activiteiten voor jong en oud aanbieden. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers hiervoor.
Op deze burendag is er voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar een leuk programma met o.a. een springkussen, kinderspelen en popcorn. Nadat de kinderen zijn uitgespeeld kunnen ze een goodiebag ophalen bij de stand van de Evangeliegemeente.

E. Albert Heijn
Albert Heijn heeft ons heerlijke belegde broodjes beloofd, waarvoor heel veel dank. Wij zullen zelf koffie en thee aanbieden. Om het aantal mensen dat gebruik wil maken van de lunch enigszins te kunnen inschatten, stellen we een mailtje of een briefje in de brievenbus van het Deijlercentrum (bij de ingang aan de Fabritiuslaan) erg op prijs.

Ook niet-leden zijn uiteraard welkom om mee te denken en te mee te werken aan de opbouw van ‘onze’ wijkgemeenschap Groot Deijleroord.

Mocht u verhinderd zijn en toch een inbreng willen leveren, dan lezen wij uw suggesties heel graag per mail: grootdeijleroord@gmail.com, of per post: Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar.

Het bestuur van de wijkgemeenschap Groot Deijleroord,

Nico van Egmond, Herman Sprock, Maria Bellekom – Vogels, Farhad Amini, Netty Lamaker en Joop Steinebach.