Het bestuur van Groot Deijleroord wenst u gezellige kerstdagen en een heel mooi en gezond nieuw jaar

 

Onze activiteiten zijn gelukkig gedurende het afgelopen jaar weer gestart. We hopen in het nieuwe jaar  ook weer veel leuke ontmoetingen te realiseren.

Het Deijlerhof gaat steeds meer als een ontmoetingsplek fungeren en ook vele maatschappelijke organisaties weten ons mooie gebouw aan de Hofcampweg 3 te vinden.

Graag nodigen wij u uit om op

donderdag 12 januari vanaf 17.15 uur

het glas met ons te heffen op het nieuwe jaar, een spannend jaar voor onze directe buren met de a.s. plannen voor de woningbouw bij de Den Deylschool.

Hartelijke groet van Nico, Maria, Kees, Ruud en Henk

Ps van een aantal leden is de contributie van 10 euro over 2022 nog niet betaald, wilt u dit nakijken? Het banknummer is NL08 RABO 0356 3484 23 t.n.v. Groot Deijleroord.