Het Deijlercentrum bruist van de activiteiten

Het Deijlercentrum bruiste afgelopen zaterdag weer van de activiteiten. Maria Bellekom en Netty Lamaker hadden een bridgedrive georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam van Unicef. Het Wassenaarse bedrijfsleven heeft de bridgedrive mede gesponsord en daardoor kon wethouder Inge Zweers de Jong een cheque van €3500 overhandigen aan de vertegenwoordigster van Unicef.

Daarnaast heeft Netty Lamaker een “opa en oma project” gestart. De bedoeling is, dat kinderen van expats of statushouders, van wie de opa en oma in het buitenland wonen, hier ook een opa en oma hebben, die af en toe iets leuks met ze doet of gewoon een kopje thee met ze drinkt. De Amerikaanse school werkt volop mee aan het project. Naar opa’s en oma’s die willen meewerken aan het project wordt naarstig gezocht.

Trébol maakte een reportage.