Inventarisatie “bijzondere groen” in Wassenaar

Van: Bestuur van Vrienden van Wassenaar

Beste vrienden,

De Gemeente Wassenaar is momenteel bezig een inventarisatie te maken van al het “bijzondere groen” in Wassenaar. De bedoeling is dat er een volledig overzicht wordt opgesteld en dat wordt een zogenaamde “Groene Waardenkaart”.

Onze oproep is aan bewoners en wijkverenigingen om bijzonder groen te melden en te sturen naar het mailadres: groen@wassenaar.nl of groenewaardenkaart@sb4.nl. Het Bureau SB4 dat is ingehuurd door de Gemeente verzamelt de informatie en zij stelden de deelnemers tijdens de eerste vergadering op 17 maart, waarvoor de Vrienden uitgenodigd waren, de volgende vragen. Die leggen wij graag ook voor aan u:

1. WAT MOET ER VOLGENS U (EN UW ACHTERBAN) OP DE  GROENE WAARDEN KAART?

2. WELK GROENGEBIED, GROENELEMENT, WELKE BOOM, WELKE TUIN HOORT THUIS OP
DE KAART?

3. WAAR BEVINDT ZICH HET HISTORISCH GROEN DAT TYPISCH IS VOOR WASSENAAR?

4.  WAAR LIGGEN ONONTDEKTE PLEKKEN / VERBORGEN SCHATTEN DIE WE MOETEN
KOESTEREN?

Informatie, reacties en vragen kunnen vóór 9 mei 2017 worden gemaild naar:

–       groenewaardenkaart@sb4.nl
–       groen@wassenaar.nl

Om zoveel mogelijk informatie te kunnen verzamelen, zodat een volledig overzicht ontstaat op basis waarvan een “Boomvisie” zal worden opgesteld, hebben wij tijdens de vergadering het voorstel gedaan om onze eigen leden te  bereiken via een oproep per mail. Op die manier bent u op de hoogte van dit project en hopen wij dat u mee kunt denken over het bijzondere groen in ons karakteristieke Wassenaar. Hoe meer bewoners meedenken, hoe vollediger de Groene Waardenkaart!

Hartelijk dank voor het meedenken,
vriendelijke groet,

Saskia Ettema-Walkate

Secretaris
Vereniging van Vrienden van Wassenaar
Info@vriendenvanwassenaar.nl