Inwoners en ondernemers denken mee over participatie Omgevingswet

De gemeente Wassenaar onderzoekt op dit moment hoe het beste ondersteuning kan worden gegeven aan de participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Door het invullen van een korte vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers hierover hun mening geven. Zo helpen zij bij het ontwikkelen van de spelregels en middelen en wordt het voor hen uiteindelijk gemakkelijker om aan de slag te gaan met participatie als zij een (omgevings)vergunning aanvragen.

De Omgevingswet
Op 1 januari 2022 wordt landelijk een nieuwe wet ingevoerd, de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet worden veel wetten en regels voor onze leefomgeving eenvoudiger en samengevoegd. Daardoor wordt het ook makkelijker om plannen en initiatieven van inwoners en ondernemers te realiseren en kan het aanvragen van een vergunning sneller gaan.
De Omgevingswet vraagt inwoners of ondernemers met een idee of plan (de initiatiefnemers) om voor het aanvragen van een vergunning ook aan ‘participatie’ te doen. Dit betekent dat de initiatiefnemer voor het aanvragen van een vergunning zijn of haar directe omgeving moet informeren en betrekken. Bij de aanvraag moet worden aangegeven of de directe omgeving bij de plannen betrokken is, hoe dat is gedaan en wat er met de inbreng is gedaan.

Vragenlijst
De gemeente wilt de initiatiefnemer bij het informeren en betrekken van buren en belanghebbende (participatie) en bij het aanvragen van een vergunning zo passend mogelijk ondersteunen. Door middel van het invullen van een korte vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers aangeven hoe zij denken dat de gemeente dat het beste kan doen.

Het invullen van de vragenlijst kan via deze link of via www.wassenaar.nl/omgevingswet
Voor meer informatie over de Omgevingswet en het invullen van de vragenlijst kunt u terecht op www.wassenaar.nl/omgevingswet.
Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet en participatie dit filmpje