Uitnodiging algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 april 2017.

Inloop en koffie 19.00 uur. Aanvang vergadering 19.30 uur.
Plaats: Het Deijlercentrum, Hofcampweg 3, 2241 KD Wassenaar.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene ledenvergadering 04 juni 2016
  Het verslag kunt u raadplegen op onze site.
 4. Jaarrekening 2016
  De jaarrekening kunt u raadplegen op onze site.
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming kascommissie
 7. Renovatie Deijlercentrum
 8. Begroting 2017
  De begroting kunt u raadplegen op onze site
 9. Voorstel contributieverhoging 2018, van € 8 naar € 9,- per gezin
 10. Rooster van aftreden bestuursleden
  Er is een vacature in de functie van penningmeester. Het bestuur stelt voor de heer Kees van der Kroft te benoemen. Wij verzoeken andere kandidaten zich te melden bij het secretariaat (070 5113055) tot 19 april.
  Tevens nemen wij afscheid van de penningmeester Herman Sprock en beheerder gebouw Farhad Amini.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting. Streeftijd 20.30 uur
  Aansluitend is er een borrel (ook voor niet leden)