Uitnodiging Burendag 28 september 2019

Aan: de leden van de wijkgemeenschap, de buren aan de Crocusstraat en de Hyacinthstraat en aan de eerdere deelnemers.

Op zaterdag 28 september a.s. viert Nederland “Nationale Burendag” ! Wijkgemeenschap Groot Deijleroord nodigt u en uw buren van harte uit voor het vieren van burendag met een lunch van 11.30 tot 13.00 uur.

We willen graag weten hoeveel mensen er komen en vragen u om het strookje onderaan in te vullen en in de brievenbus (links van de voordeur) bij het Deijlerhuis, Hofcampweg 3, te doen vóór 27 september 2019 – 12.00 uur. Of stuur een mail naar grootdeijleroord@gmail.com.

De activiteiten van de wijkgemeenschap kunt u bekijken op onze website: www.wijkgemeenschapgrootdeijleroord.nl

Als u het leuk vindt om lid te worden of als u mee wilt doen met de activiteiten van de wijkgemeenschap, zoals het onderhouden van de buurttuin, verzoeken wij u om een email te sturen naar: grootdeijleroord@gmail.com.

Het lidmaatschap kost slechts € 10 per gezin per jaar.


www.wijkgemeenschapgrootdeijleroord.nl

Naam :

Adres:

Komt met ___ personen naar de buurtlunch op zaterdag 28 sept. 2019.