Vooraankondiging algemene leden vergadering op 13 oktober 2021

De ALV staat gepland voor woensdag 13 oktober, 19.30 uur.
De jaarrekeningen 2019 + 2020, de  verslagen van de kascommissie 2019 + 2020 en de begrotingen 2020 + 2021 zijn in te zien bij de verslagen op deze website.