Voortgang opknappen tuin Deijlercentrum


Wij zijn begonnen..

Zoals al eerder in deze krant is aangekondigd, is Wijkgemeenschap Groot Deijleroord  geselecteerd door Arcadis om mee te doen aan een wedstrijd voor buurtprojecten. Arcadis, voorheen de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, organiseert ieder jaar een landelijke wedstrijd, ook wel bekend als het project “Kern met Pit”. Het project stimuleert mensen om een droom voor hun buurt binnen één jaar te realiseren.  Wijkgemeenschap Groot Deijleroord is één van de deelnemende ‘Kern met Pit’ projecten in Zuid Holland voor het jaar 2018. Meer informatie over het meedoen en over de lopende projecten is te vinden op de website www.kernmetpit.nl

Enkele buurtbewoners zijn kort geleden begonnen om de binnentuin, met een verwaarloosde  jeu de boules baan om te vormen in een heuse buurttuin met planten, bloemen, kruiden en enkele speelattributen voor kinderen. Bij de onlangs door de Vrijwilligerscentrale georganiseerde Beursvloer, zijn door de Wijkgemeenschap enkele leuke matches gemaakt met Wassenaarse bedrijven, zoals Van den Dool, Kluswijs, Rabobank, Henk Bos Tuingereedschappen, Firma Overdevest Bloembollen en het Wijkmanagementteam van de gemeente. Voorafgaande aan de Beursvloer hadden we al een leuke deal met Berry Van der Holst om de jeu de boules-banen, die de vader van Berry circa 40 jaar geleden had aangelegd, te verwijderen.

We staan nu aan de start om de plantenbakken aan te leggen en te vullen. Er zullen bakken komen met  planten, snijbloemen, kruiden, vruchtbomen etc. etc. Samen met een coach van Arcadis zal de tuin omgetoverd worden tot een echte buurttuin. Het wordt een leuke ontmoetingsplaats voor buurtgenoten. Bedoeling is om een mooie en ook functionele tuin aan te leggen met als achterliggende gedachte de sociale kracht te versterken en jong en oud te verbinden.

Wilt u meehelpen met het aanleggen en/of het onderhouden van de buurttuin, kom eens langs op een van onze klusmomenten. In de regel zijn wij aan het werk op maandagavond, woensdagavond en zaterdagmorgen.

Nadere info via ons emailadres: grootdeijleroord@gmail.com