Wassenaarse bloembollen actie

Ter introductie van het  nieuwe Wassenaarse Fonds heeft de gemeente bloembollen ter beschikking gesteld om door haar inwoners te worden uitgeplant.

Het heeft de voorkeur om deze bloembollen te planten in de zgn “boomspiegels”, d.i. de grond rond de plek waar de boom in de grond staat.  Hierdoor ontstaat er in Wassenaar een fleurig en kleurig palet langs de straten in het voorjaar.
Uiteraard zijn er wellicht ook andere plekken waar dit opfleuren van de straatomgeving kant worden bereikt. De creativiteit is aan u.
Voor deze actie hebben zich 15 wijkverenigingen aangemeld om de verspreiding van de bloembollen aan de wijkbewoners te organiseren.
De Wijkgemeenschap GrootDeijleroord, bekend van de Deijlerhof tuin, zal op zaterdag 21 november a.s. tussen 11.00 en 12.00 u een zakje met bloembollen, (een zakje per adres), aan haar wijkbewoners uitdelen aan de Hofcampweg nr. 3.

Namens het bestuur van GrootDeijleroord.

https://www.fondswassenaar.nl/bollenactie/