Wat vind u van onze wijk?

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor uw directe leefomgeving, Groot Deijleroord.
Als wijkgemeenschap stellen wij ons ten doel: ” het bevorderen en verbeteren van het woon- en leefklimaat, inclusief veiligheid, in onze wijk”. U kunt ons hierbij helpen door onze enquête in te vullen en hiermee aan te geven wat u belangrijke aandachtspunten vindt.

Druk de enquête (pdf) >>  af en vul deze in.

Stop de ingevulde enquête in een brievenbus van de volgende adressen:
Hofcampweg 3 (Deijlercentrum), Clematislaan 5, Fresiaplein 12 of Violierenweg 11.
Natuurlijk kunt u het formulier ook scannen en mailen naar grootdeijleroord@gmail.com