Aandacht voor elkaar

Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende: Als wijk- en buurtverenigingen hebben jullie veel aandacht voor elkaar. De laatste maanden hebben een enorme wissel getrokken op jullie en jullie leden. Maar ondanks het feit dat er beperkingen waren hebben jullie en vele met jullie je extra ingezet om anderen …

Inwoners en ondernemers denken mee over participatie Omgevingswet

De gemeente Wassenaar onderzoekt op dit moment hoe het beste ondersteuning kan worden gegeven aan de participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Door het invullen van een korte vragenlijst kunnen inwoners en ondernemers hierover hun mening geven. Zo helpen zij bij het ontwikkelen van de spelregels en middelen en …

Wassenaarse bloembollen actie

Ter introductie van het  nieuwe Wassenaarse Fonds heeft de gemeente bloembollen ter beschikking gesteld om door haar inwoners te worden uitgeplant. Het heeft de voorkeur om deze bloembollen te planten in de zgn “boomspiegels”, d.i. de grond rond de plek waar de boom in de grond staat.  Hierdoor ontstaat er …

Regentonnen

De laatste dagen beginnen regenbuien Wassenaar een beetje af te koelen.  Maar het zijn kortstondige buien die op sommige plekken,  vooralsnog buiten Wassenaar,  tot wateroverlast leiden hetgeen op zijn beurt weer  discussies oproept binnen de Hoogheemraden en Waterschappen. Deze roepen steeds vaker op om het regenwater langer vast te houden.  …

Het ligt voor het grijpen

Hoe heerlijk is het om een mooie wandeling te maken. Helaas kom je vaker dan je wilt ook zwerfvuil tegen. Plastic bekertjes, flessen, blikjes… Weet je dat een plastic fles of zakje na 5-10 jaar niet zomaar verdwijnt maar dan nog slechts langzaam aan het afbrokkelen is? En een plastic …